Tin mới

Seminar: Symmetry, dynamical systems, stability and rigidity 

Thời gian: 16g ngày Thứ hai 12/12/2022

Địa điểm: phòng E202B, cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Title: Symmetry, dynamical systems, stability and rigidity

Speaker: Thang Q. Nguyen

Abstract: Symmetry is one of the most sought and studied properties in science. We'll take a glance on how symmetry is studied in geometry and algebra. After that we'll make a turn to see how symmetry can be viewed from the dynamical systems angles, and then look for the striking rigidity phenomena. This talk does not assume any advanced mathematics knowledge further than basic algebra, analysis, and topology.

Giới thiệu: Nguyễn Quang Thắng là cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học, hiện nay làm việc ở Florida State University. Bài nói được thiết kế cho  khán giả đại chúng, không cần các kiến thức quá cao về toán. Sau bài nói GS. Thắng sẵn sàng trò chuyện với các bạn sinh viên về học tập và nghiên cứu.