Chương trình trao đổi sinh viên tại Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT)

Đây là một học bổng trao đổi sinh viên mà các sinh viên của Khoa theo hướng Tin học đã nhận trong suốt nhiều năm qua từ năm 2011. Sinh viên được phía TUAT đài thọ sang Nhật Bản học trao đổi văn hóa và chuyên môn (bằng tiếng Anh) trong khoảng thời gian từ vài tháng tới 1 năm (2 học kì).

Đây là chương trình Short Term Exchange Program (STEP@TUAT) tại trường Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT).

Các năm qua tham gia thường là các sinh viên đang học năm 2 hoặc năm 3 hướng Tin học. Tham gia chương trình này sinh viên được giao lưu gặp gỡ bạn bè quốc tế, trải nghiệm thực tế cuộc sống tại Nhật, trong khi được Khoa Toán - Tin học bảo lưu kết quả học tập tại Khoa Toán - Tin học.

Đối với các sinh viên có điểm học đạt mức quy định, sẽ cơ hội nhận học bổng JASSO (80.000 yên/tháng).

Thông tin chi tiết ở: [http://web.tuat.ac.jp/~steptuat/]. Sinh viên quan tâm có thể hỏi thầy Trưởng bộ môn Ứng dụng Tin học.