Thứ Ba 08/05:

  • Thời gian: 15g30 - 17g00
  • Địa điểm: Văn phòng Khoa, F08 cơ sở Nguyễn Văn Cừ
  • Hình thức: trực tiếp
  • Giảng viên phụ trách: Thầy Hoàng Văn Hà

Thứ Năm 10/05:

  • Thời gian: 11g15 - 12g00 và 15g15 - 16g00
  • Địa điểm: Phòng F302, cơ sở Linh Trung
  • Hình thức: trực tiếp
  • Giảng viên phụ trách: Thầy Vũ Đỗ Huy Cường

Ngoài ra, sinh viên có thể đăng ký lịch gặp cố vấn học tập bằng cách gởi email đến cô Đoan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).