Thời gian: 13h30 – 16h00 ngày 08 tháng 05 năm 2022 (Chủ Nhật)

Địa điểm: Giảng đường 2 chuyển sang C33 - Trường ĐH KHTN cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Đối tượng: sinh viên Khoa Toán-Tin Khoá 2018 (điểm danh, tính điểm rèn luyện) và sinh viên khoá khác nếu muốn tham dự.

Đăng ký tham dự: Điền thông tin vào link này trước 16g00 ngày 06/05/2022

Nội dung chương trình: