Hội đồng tuyển sinh sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi cao học năm 2020 – đợt 2 như sau:

  • Đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: gia hạn nhận hồ sơ đến 16g ngày 03/11/2020.
  • Đối với hồ sơ đăng ký thi tuyển: gia hạn nhận hồ sơ đến 16g ngày 06/11/2020.

Người quan tâm hãy xem thông tin và giới thiệu riêng về các chương trình đào tạo sau đại học của Khoa Toán - Tin học trên trang web Đào tạo Sau đại học của Khoa Toán - Tin học.

Dưới đây là các thông báo tuyển sinh của Trường.

Trang web của Phòng Sau đại học, có mục giới thiệu các ngành, giải đáp thắc mắc, ...

POSTER SDH 2020