Trường hè Toán học sinh viên nhằm giới thiệu cho sinh viên một số chủ đề của Toán học lý thuyết và Toán ứng dụng đã và đang được quan tâm trên thế giới. Thông qua các bài giảng, sinh viên sẽ được mở rộng thêm kiến thức và hiểu biết về văn hóa Toán học, từ đó định hướng cho việc nghiên cứu, học tập tiếp theo.  

 1. Thông tin cơ bản:
  -     Thời gian: 08:00 ngày 08/07/2024 đến 17:00 ngày 21/07/2024
  -     Địa điểm:  Trường Đại học FPT Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định  
  -     Số lượng: Khoa sẽ xét chọn tối đa 12 sinh viên
  -     Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/06/2024 đến 12 giờ ngày 07/06/2024

 2. Nội dung: Trường hè Toán học sinh viên 2024 được tổ chức trong thời gian 02 tuần, bao gồm các chuyên đề như sau:
  -     Chuyên đề chung cho tất cả sinh viên tham dự Trường hè (từ ngày 08/07-14/07/2024)
  -     Chuyên đề Cơ sở Toán học cho Học Máy (từ ngày 15/7-21/7/2024)
        Sinh viên chọn 1 trong 2 chuyên đề sau:
         1. Chuyên đề I:  Nhập môn giải tích Fourier và một số ứng dụng
         2. Chuyên đề II: Nhập môn lý thuyết mô đun: Mô đun trên miền chính và Dạng chuẩn của tự đồng cấu tuyến tính

 3. Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức
  -     Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
  -      Trường Đại học FPT

 4. Thông tin tài trợ
  -     Trường hè miễn phí đối với người tham dự.
  -     Học viên được tài trợ chỗ ở, chi phí đi lại và một phần sinh hoạt phí trong suốt thời gian diễn ra Trường hè.

 5. Đăng ký:

Các bạn quan tâm vui lòng đăng ký tại đường liên kết này.