BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

"Phối hợp đào tạo thạc sỹ ngành Toán ứng dụng giữa ĐHQG - HCM với ĐH Orléans và một số cơ sở đào tạo của Cộng hòa Pháp"

12/2016

 1. Bối cảnh chung:

 • Đây là một chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học Quốc Gia Tp.HCM  với Đại học Orléans và một số cơ sở đào tạo của Cộng hoà Pháp. Chương trình này kéo dài trong năm niên học bắt đầu từ năm 2007 đến nay. Trong giai đoạn đầu (2007 – 2010) chương trình đào tạo Thạc sỹ Toán ứng dụng Việt Pháp (văn bằng do Pháp cấp) rất thành công của Trung tâm Đại học Pháp Thành phố Hồ Chí Minh (PUF-HCM). Trong chương trình này mỗi năm có khoảng 20 học viên được nhận các học bổng sang Pháp làm luận văn Thạc sỹ. Sự tài trợ của chính phủ Pháp cho chương trình đã kết thúc sau 4 niên khóa.

 • Trên cơ sở này, được sự hỗ trợ của Đại học Quốc Gia Tp.HCM cùng với Đại học Orléans và một số cơ sở đào tạo của Cộng hoà Pháp, chúng tôi đề ra đề án này và đã nhận sự tài trợ kinh phí từ Ngân sách Nhà nước để tổ chức đào tạo giai đoạn học viên học tại Việt nam tổng cộng 6 niên khóa (2011 – 2016).

 1. Mục tiêu cụ thể

 • Đào tạo được một số thạc sỹ Toán Ứng dụng có trình độ quốc tế.

 • Đào tạo được thạc sỹ (bằng do Pháp cấp) đủ khả năng nhận được các học bổng làm tiến sỹ của nước ngoài và của VEF để theo học ở các trường đại học hàng đầu của nước ngoài, mà không sử dụng đến ngân sách Nhà nước.

 • Đào tạo được thạc sỹ (bằng do Pháp cấp), nhằm tạo ra một nguồn nhân lực tốt để gửi đi đào tạo Tiến sỹ Toán Ứng dụng ở các trường đại học hàng đầu của nước ngoài

 • Huy động sự đóng góp vào công cuộc đổi mới ngành toán ứng dng của các nhà toán học Việt Nam đầu ngành đang làm việc ở cả trong và ngoài nước, cũng như một số nhà toán học đầu ngành của thế giới có cảm tình với Việt Nam. Đây sẽ là một trong những nhân tố đảm bảo cho sự thành công của công cuộc đổi mới ngành toán ứng dng của cả nước.

 1. Kết quả đạt được:

 • Trung bình mỗi khóa có 17 học viên nhận học bổng sang Pháp thực hiện luận văn và nhận bằng thạc sỹ Toán Ứng dụng do Pháp cấp. Như vậy, sau 10 khóa tuyển của “Chương trình đào tạo thạc sỹ Toán ứng dụng Pháp Việt” có tổng cộng trên 170 Thạc sỹ đạt trình độ quốc tế về ngành Toán Ứng dụng, đây là thành quả rất lớn từ hợp tác giữa ĐHQG - HCM với ĐH Orléans và một số cơ sở đào tạo của Cộng hòa Pháp.

 • Như mục tiêu đã đề ra là chương trình còn là cơ hội để học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có thể nhận tiếp học bổng làm tiến sỹ ở các trường đại học lớn của Pháp, Mỹ, Ý, Áo, Thụy sỹ, Hà làn, Hàn Quốc, Singapore, … và thực tế chúng ta đã có có trên 50% học viên của chương trình nhận học bổng làm tiếp tiến sỹ. Đến nay, đã có nhiều tiến sỹ trở về công tác các cơ sở đào tạo nghiên nghiên cứu, doanh nghiệp tại Việt Nam. Một số đã trở thành cán bộ giảng dạy tại Khoa Toán – Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên. Đặc biệt khóa năm 2015 có 1 học viên tên Nguyễn Thị Hoàng Oanh nhận học bổng tiến sỹ của đại học Yale.

 1. Đánh giá hiệu quả

 • Trong tình hình tuyển sinh như hiện nay, các ngành khoa học cơ bản như ngành Toán rất khó tuyển tuyển được các sinh viên giỏi học tiếp bậc sau đại học. Sự ra đời và duy trì được chương trình này là động lực giúp sinh viên có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn và hội nhập quốc tế.

 • Chương trình là điểm sáng quan trọng để thu hút nhân tài đến với ngành khoa học cơ bản, là một bước đệm rất quan trọng để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển ngành Toán ứng dụng Việt nam trong tương lai.

 • Với sự tài trợ của phía chính phủ Pháp, từ chương trình này đã mang lại kết quả đáng ghi nhận khi ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đề án này chỉ bằng 10% so với đề án đào tạo thạc sỹ 322 (tính trên đơn vị học viên).

 1. Mở ra giai đoạn mới

 • Với những kết quả đạt được hai phía đã có những trao đổi để mở rộng thỏa thuận hợp tác đã ký đến năm 2017.

 • Bên cạnh đó, đại diện hai phía đã đạt được thỏa thuận quan trọng cho giai đoạn 2017 – 2022. Đến nay đã có 3 đối tác gửi cam kết hỗ trợ chương trình đó là: Đại học Orleans, Đại học Paris 13, Đại học Lorraine