Địa chỉ

Khoa Toán - Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng F08-09, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 73089899
Trang web: https://www.math.hcmus.edu.vn
Bản đồ: Tọa độ 10.762618,106.682181. Google maps

Địa chỉ bằng tiếng Anh:

Faculty of Mathematics and Computer Science
University of Science
Vietnam National University - Ho Chi Minh City
Room F08-09, 227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Giới thiệu

Khoa Toán - Tin học nghiên cứu và chuyển giao tri thức ở mọi cấp bậc trong khả năng của mình, cung cấp nhân lực cho xã hội ở phạm vi địa phương, quốc gia, và quốc tế. Với truyền thống và vị trí thuộc một trường đại học khoa học ở một trung tâm kinh tế xã hội, Khoa hướng tới duy trì vị trí là một đơn vị lớn về số lượng lẫn chất lượng trong đào tạo và nghiên cứu Toán - Tin học của quốc gia.

Tháng 12/2019 Khoa đang có khoảng 60 cán bộ. Khoa có các bộ môn: Bộ môn Cơ học, Bộ môn Đại số, Bộ môn Giải tích, Bộ môn Tối ưu và Hệ thống, Bộ môn Ứng dụng tin học, Bộ môn Xác suất - Thống kê, Bộ môn Tài chính Định lượng, Bộ môn Giáo dục Toán học.

Tháng 12/2019 Khoa đang đào tạo khoảng 950 sinh viên ngành Toán, khoảng 180 học viên cao học, và khoảng 50 nghiên cứu sinh. Các ngành nghề phổ biến của cựu học viên gồm: nghiên cứu và giảng dạy ở các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng; giảng dạy ở các trường phổ thông, các trung tâm đào tạo; làm việc ở các công ty công nghệ, kinh doanh, tài chính, các cơ sở công nghiệp, các cơ quan quản lý, tiếp tục học tập nghiên cứu ở các bậc cao hơn, ... Vài năm gần đây một số cựu sinh viên bắt đầu tìm được việc làm tốt ở các cơ sở công nghiệp trong nước, ngoài môi trường học thuật nhưng dùng trình độ toán học cao, cả tới mức thạc sĩ, tiến sĩ. Trong thập kỉ qua hàng trăm cựu sinh viên của Khoa đã tới học tập và làm việc ở nhiều trung tâm khoa học của thế giới.

Khoa Toán - Tin học có các lĩnh vực nghiên cứu rộng, từ lý thuyết tới ứng dụng. Nghiên cứu ở Khoa vừa có tính tự do học thuật cao, vừa có truyền thống quan tâm tới nhu cầu của cộng đồng và gắn bó với đào tạo. Các thành tựu nghiên cứu ở Khoa thường xuyên được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín, báo cáo tại các hội nghị, ứng dụng vào giảng dạy và thực tiễn xã hội. Khoa có hàng chục bài báo quốc tế mỗi năm, nhiều đề tài khoa học từ cấp Trường tới cấp Nhà nước, và thường xuyên tổ chức các sự kiện, khóa học, hội thảo, hội nghị khoa học.

Trang web Khoa

Biên tập nội dung: Trưởng Khoa Toán - Tin học
Địa chỉ liên hệ thông tin, gửi đăng tin: Thư kí Khoa, Nguyễn Hoàng Hải, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biểu tượng của Khoa

Biểu tượng của Khoa có thể được dùng trong các hoạt động truyền thông.

Logo Math CS

Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa Toán - Tin học

Quỹ này nhận đóng góp tài trợ nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và hợp tác của cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa, cấp học bổng cho sinh viên vượt khó và hỗ trợ Khoa Toán - Tin học phát triển.

Vài nét lịch sử Khoa Toán - Tin học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được lấy tiền thân là cơ sở Sài Gòn của Trường Cao đẳng Khoa học thuộc Viện Đại học Đông Dương ra đời vào thập kỉ 1940. Ngày 12/11/1953 Trường Cao đẳng Khoa học được đổi tên thành Khoa học Đại học đường. Tháng 3/1957 Khoa học Đại học đường được đổi tên thành Trường Đại học Khoa học Sài Gòn, trực thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Năm 1977 Trường Đại học Khoa học Sài Gòn được nhập vào Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1996 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành một thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuối thập niên 1950 Trường Đại học Khoa học Sài Gòn đã đào tạo chuyên ngành Toán. Luận án tiến sĩ Toán đầu tiên được trình tại đây được ghi nhận là vào năm 1981. Đào tạo thạc sĩ bắt đầu vào khoảng năm 1990.

Một số tư liệu lịch sử Khoa Toán - Tin học