Ban cố vấn học tập hỗ trợ thông tin, trả lời câu hỏi, tư vấn cho cá nhân sinh viên về học tập, nhất là ở giai đoạn đại cương và việc chọn chuyên ngành. Lịch tiếp sinh viên của Ban cố vấn học tập trong tháng 11 như sau:

 • Thầy Vũ Đỗ Huy Cường:
  • Thứ Hai: 15g00 - 15g45 Trực tiếp: Phòng F11 - Bộ môn Cơ học, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
  • Thứ Tư: 15g00 - 15g45. Trực tuyến trên Zoom:
   • ID: 235 888 324
   • Passcode: 016108
 • Thầy Hoàng Văn Hà:
  • Thứ Hai: 16g00 - 16g45 Trực tiếp:Phòng F12 - Bộ môn Xác suất Thống kê, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
  • Thứ Năm: 16g00 - 16g45 Trực tiếp: Phòng giáo viên dãy D, cơ sở Linh Trung
 • Thầy Ông Thanh Hải:
  • Thứ Năm: 10g30 - 11g30 Trực tiếp: Phòng máy C205, cơ sở Linh Trung
  • Thứ Tư: 12g30 - 13g20 Trực tiếp: Phòng E201 - Bộ môn Giải tích, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
 • Cô Tạ Thị Nguyệt Nga:

Chú ý: đối với hình thức tư vấn online, sinh viên đăng nhập qua link Meet, tự giới thiệu và đặt câu hỏi. Sinh viên phải bật camera trong suốt quá trình tư vấn. 

Ngoài ra, sinh viên có thể gửi câu hỏi cho Ban cố vấn học tập theo form này: Mẫu nhập câu hỏi.