In bài này
Chuyên mục: Sau đại học
Lượt xem: 4202

Đối với hệ sau đại học, Khoa Toán - Tin học quản lí chuyên môn; Phòng Đào tạo Sau Đại học của Trường quản lí hành chính. Các thông báo học vụ, thông tin tuyển sinh, qui chế, lịch học, lịch thi ... có thể xem ở trang web của Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Các thông báo về lịch học, các môn học mới, seminar và các hoạt động chuyên môn, ... thường có ở các văn phòng bộ môn và trên trang web của Khoa Toán-Tin học.

Liên hệ

Phụ trách chung: Phó Trưởng Khoa PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh.

Mỗi ngành có người phụ trách ngành, là trưởng bộ môn tương ứng hoặc đại diện cấp khoa.

Qui trình xử lí hồ sơ

Khi cần nộp các loại hồ sơ cho Khoa, học viên cao học và nghiên cứu sinh gởi hồ sơ cho giáo vụ Khoa tại Văn phòng Khoa, để lại địa chỉ liên lạc, và sẽ nhận lại hồ sơ từ giáo vụ Khoa khi hồ sơ được xử lí xong.

Tuyển sinh

Bậc cao học

Ở bậc cao học, tháng 12/2019 Khoa Toán - Tin học đang có 179 học viên đang theo học các ngành:

Ngoài ra Khoa Toán - Tin học tham gia tổ chức chương trình Thạc sĩ Toán ứng dụng Pháp-Việt theo qui chế riêng, hằng năm có khoảng 20 học viên.

Trường tuyển sinh 2 đợt trong năm, vào tháng 5 và tháng 10. Thông báo tuyển sinh thường có trên trang web của Trường và Khoa trước đó khoảng 3 tháng. Thường có các lớp ôn tập chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh, tổ chức vào buổi tối và cuối tuần.

Chương trình cao học cơ bản dài 2 năm, học  viên có nhu cầu có thể rút ngắn hay kéo dài thời gian, đa số học viên đạt số tín chỉ tối thiểu sau khoảng 1 năm học. Đa số học viên cần viết một luận văn trong thời gian nửa năm cuối của chương trình.

Đào tạo cao học của Khoa có truyền thống từ đầu thập kỉ 1990, có chất lượng và uy tín cùng số lượng cựu học viên đông đảo giúp học viên tốt nghiệp thuận lợi hơn để được việc làm phù hợp.

Ôn tập thi tuyển sinh

Chương trình đào tạo

Quy chế

Bậc nghiên cứu sinh

Tháng 12/2019 đang Khoa có 47 nghiên cứu sinh đang theo học các ngành Toán Giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Toán ứng dụng, Cơ sở toán học cho tin học.

Đào tạo tiến sĩ ở Khoa đã có từ thập niên 1980, đã đào tạo nhiều cán bộ nghiên cứu và giảng dạy cho nhiều trường đại học, cao đẳng ở nhiều tỉnh thành. Với môi trường làm việc nghiêm túc, tận tâm, nghiên cứu sinh được tạo điều kiện và khuyến khích để đạt trình độ tốt, hoàn thành chương trình tiến sĩ một cách thuận lợi.

Để được tiếp nhận vào học nghiên cứu sinh ứng cử viên cần tìm được người nhận hướng dẫn luận án. Việc xét tuyển nghiên cứu sinh thường diễn ra vào cùng khoảng thời gian thi tuyển sinh cao học, khoảng giữa tháng 5 và tháng 10 hàng năm. Hiện đang có hệ "tiền tiến sĩ", tạo một số thuận lợi cho những người muốn học tiến sĩ nhưng chưa sẵn sàng để thi nghiên cứu sinh.

Hỗ trợ tài chính và cơ hội học tập