In bài này
Chuyên mục: Đại học
Lượt xem: 12491

Từ năm học 2020-2021 Khoa Toán - Tin học phụ trách đào tạo hai ngành: ngành Toán học, và ngành Khoa học Dữ liệu.

Đào tạo đại học của Khoa Toán - Tin học tuân thủ các quy định cấp trường. Các qui định này có trên trang web của Phòng Đào tạo.

Tuyển sinh

Giáo vụ khoa

Sinh viên có nhu cầu được xử lý các việc, các câu hỏi liên quan tới đăng kí học phần, đăng kí làm khóa luận, đăng kí làm thực tập, đăng kí học bổng, ... liên hệ (địa chỉ có ở mục Tổ chức của trang web Khoa):

Cố vấn học tập

Ban cố vấn học tập hỗ trợ thông tin, trả lời câu hỏi, tư vấn cho cá nhân sinh viên về học tập, nhất là ở giai đoạn đại cương và việc chọn chuyên ngành. Sinh viên có thể gặp trực tiếp hoặc gởi thư tới các thầy cô ở các bộ môn gần nhất với vấn đề của mình (địa chỉ có ở mục Tổ chức của trang web Khoa):

Ở giai đoạn chuyên ngành sinh viên có thể liên hệ thêm các Trưởng Bộ môn phụ trách chuyên ngành.

Ngành Toán học

Tháng 12/2019 Khoa đang có 951 sinh viên theo học ngành Toán học. Mỗi năm Khoa tuyển mới khoảng 200 tới 300 sinh viên, trong đó khoảng 30 sinh viên được chọn vào chương trình tài năng. Trong 3 học kì đầu sinh viên học các lớp đại cương. Từ học kì thứ tư sinh viên chọn và đăng kí chuyên ngành theo nguyện vọng. Sinh viên có thể điều chỉnh chuyên ngành, miễn là tốt nghiệp theo một chuyên ngành nhất định. Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ cho sinh viên nhiều lựa chọn chuyên ngành và môn học. Một số sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, nhờ đó có kinh nghiệm nghiên cứu.

Chương trình đào tạo

Cập nhật tháng 7/2020: Hiện chương trình đã được phê duyệt gần nhất là Chương trình năm 2016; Trường chưa chính thức ban hành Chương trình năm 2019.

Chương trình đào tạo cho các khóa có thể có những khác biệt. Dưới đây là thông tin theo Chương trình năm 2016.

Khoa Toán - Tin học đào tạo ngành Toán học, mã số 7460101. Sinh viên tốt nghiệp theo tất cả các chuyên ngành đều được cấp bằng Cử nhân Toán học. Trên bằng tốt nghiệp không ghi chuyên ngành.

Các hướng và chuyên ngành 

Chương trình đào tạo chi tiết 

Các thông tin khác

Chương trình tài năng

Ngành Khoa học Dữ liệu

Đây là ngành mới cho năm học 2020-2021. Các thông tin về chương trình đào tạo của ngành sẽ dần được bổ sung. Trước mắt, trong học kì 1 năm học 2020-2021, sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu học chương trình giai đoạn đại cương, trùng với chương trình của sinh viên nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin.