Trang chủ - Home page

"Gặp gỡ Mùa hè" là một cuộc gặp toán học hằng năm kể từ năm 2008 do cựu sinh viên Khoa Toán-Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đang làm toán ở nước ngoài chủ trì.
"Summer Meeting" is an annual mathematical meeting since 2008 organized primarily by alumni of the Faculty of Math & CS, VNU-HCM University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam, who are doing mathematics abroad.

Summer Meeting 2017

Saturday July 22 and Sunday July 23, 2017

2017
2017