Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Sau đại học
15/03/2008

Đào tạo Sau đại học

Đối với hệ sau đại học, Khoa Toán-Tin học quản lí chuyên môn; Phòng Sau Đại học của Trường quản lí hành chính. Các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, qui chế, ... có thể xem ở trang web của Phòng Sau Đại học.

Các thông báo về lịch học, các môn học mới của giáo sư thỉnh giảng, seminar và các hoạt động chuyên môn thường có ở các văn phòng bộ môn và trên trang web của Khoa Toán-Tin học.

Liên hệ

Thông tin chung: Phó Trưởng Khoa phụ trách đào tạo Nguyễn Lê Hoàng Anh. Mỗi ngành có người phụ trách ngành, thường là trưởng bộ môn tương ứng.

Qui trình xử lí hồ sơ
: Khi cần nộp các loại hồ sơ cho Khoa, học viên cao học và nghiên cứu sinh gởi hồ sơ cho giáo vụ Khoa tại Văn phòng Khoa Toán-Tin, để lại địa chỉ liên lạc, và sẽ nhận lại hồ sơ từ giáo vụ Khoa khi hồ sơ được xử lí xong.

Bậc Cao học

Trường tuyển sinh 2 đợt trong năm, vào tháng 5 và tháng 10. Thông báo tuyển sinh thường có trên trang web của Trường và Khoa trước đó khoảng 3 tháng. Thường có các lớp ôn tập chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh, tổ chức vào buổi tối và cuối tuần.

Ở bậc cao học, năm 2018 Khoa Toán-Tin học có gần 100 học viên đang theo học các chuyên ngành Toán Giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Cơ sở toán học cho tin học, Toán Ứng dụng.

Chương trình cao học chính thức kéo dài 2 năm, những sinh viên có nhu cầu có thể kéo dài thời gian. Đa số học viên cần viết một luận văn trong thời gian nửa năm cuối của chương trình.

Chương trình đào tạo

Ôn tập thi tuyển sinh

Quy chế

Bậc Nghiên cứu sinh

Năm 2018 Khoa có khoảng 20 nghiên cứu sinh đang theo học các chuyên ngành Toán Giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Toán ứng dụng, Cơ sở toán học cho tin học.

Để được tiếp nhận vào học nghiên cứu sinh ứng cử viên cần tìm được người nhận hướng dẫn luận án. Việc xét tuyển nghiên cứu sinh thường diễn ra vào cùng khoảng thời gian thi tuyển sinh cao học, khoảng giữa tháng 5 và tháng 10 hàng năm.

Hỗ trợ người học

Một số học viên cao học và nghiên cứu sinh được hỗ trợ dưới dạng được kí hợp đồng làm trợ giảng cho các môn học của Khoa.
  • Một số học viên cao học, nhiều nghiên cứu sinh được nhận tài trợ từ các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên hướng dẫn.
  • Các học viên cao học Toán Ứng dụng Pháp-Việt được tài trợ toàn phần chi phí và học phí sang Pháp làm luận văn trong 3 tháng.
  • Học viên cao học và nghiên cứu sinh được sử dụng Phòng F207 để ngồi làm việc. Xem hướng dẫn sử dụng. 

 

 

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.