Nghiên cứu

Nghiên cứu

Hướng nghiên cứu

Công trình khoa học

Các thành tựu nghiên cứu ở Khoa thường xuyên được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước, báo cáo tại các hội nghị trong và ngoài nước, và ứng dụng vào giảng dạy và thực tiễn xã hội.

Cán bộ của Khoa thường xuyên tham gia các đề tài khoa học cấp Trường, cấp Đại học Quốc gia, cấp Nhà nước. Các hoạt động này do Phòng Khoa học Công nghệ của trường quản lí.

Chuyên đề, hội thảo

Khoa thường xuyên tổ chức các seminar mở rộng rãi cho nhiều đối tượng tham dự. Thông báo về các seminar này có thể xem ở trang Tin nghiên cứu. Ngoài ra các nhóm nghiên cứu thường tổ chức các seminar nội bộ.

Khoa có một số hoạt động định kì, như tham gia Hội nghị Khoa học Trường 2 năm một lần.

Phòng Chuyên đề F207

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.