Bảo vệ luận văn tốt nghiệp chuyên ngành phương pháp toán & toán tin ứng dụng
20/06/2009

Thông báo

V/v nộp luận văn và bảo vệ luận văn tốt nghiệp sinh viên chuyên ngành PPT & TTUD khóa 2005

 

Các nhóm làm luận văn tốt nghiệp khóa 2005 sẽ nộp:

1.      Giấy đồng ý cho bảo vệ luận văn của giáo viên hướng dẫn.

2.      Luận văn hoàn chỉnh.

 

Vào ngày 01/07/2009 tại E202 từ 8h đến 10h, khi nộp nhớ ký tên xác nhận đã nộp.

        
         Dự kiến ngày bảo vệ sẽ là 18/07/2009 tại E202, danh sách cụ thể về thời gian của từng nhóm sẽ được thông báo sau.

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.