Môn Biến hình xử lý ảnh và xử lý đa chiều
09/06/2009
Thông báo,
Sáng thứ 7, ngày 13 tháng 06 năm 2008, các bạn học hai môn Biến hình xử lý ảnh và xử lý đa chiều đến E202 ký tên.
PTBẢO

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.