Thư mời (dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở)
08/06/2009

Kính mời quý thầy cô, học viên cao học và sinh viên quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của

  • NCS: Nguyễn Văn Thìn,

  • Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

  • Vào lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 29/06/2009

  • tại phòng họp F.102, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, 227 NVC Q5.


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.