Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện
04/06/2009
      Phòng giáo vụ Khoa Toán xin thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên các khóa:
-             Từ khóa 06 trở về trước nộp tại giáo vụ khoa.
-             Khóa 07-08 nộp cho lớp trưởng
-             Thời hạn: ngày 15 và 16/06/2009.
-             Sinh viên nào chưa nhận phiếu xin vui lòng download tại đây
Sau thời hạn trên thì mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.
                                                                    
                                                                                                         
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.