Thông báo (dời lịch thuyết trình môn automat)
27/05/2009

Do sáng thứ sáu, 29/05/2009, giảng viên bận việc nên các sinh viên đăng ký báo cáo tiểu luận môn Automat và Ngôn ngữ hình thức sẽ báo cáo vào một trong các buổi sau:

  1. Sáng thứ năm, ngày 28/05/2009, từ 8h30 đến 11h00, tại phòng F.210.

  2. Chiều thứ sáu, ngày 29/05/2009, từ 13h30 đến 17h00, tại phòng F.210.

Nếu sinh viên không báo cáo được trong các buổi trên thì gởi e-mail cho giảng viên (theo địa chỉ Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoặc Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) để sắp xếp trình bày vào một buổi thích hợp khác.

Trịnh Thanh Đèo


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.