Lịch học lớp “Tăng cường năng lực giảng dạy Toán phổ thông trung học”
20/05/2009
Phòng 34 Trung Tâm Tin học
Bắt đầu học ngày 25/05/2009
·               Chiều thứ tư
13h15: Hình, Đại
GV Bùi Tiến Dũng
 
·               Sáng thứ sáu
7h30: Giải tích hình không gian
GV Phạm Hoàng Quân
 
·               Sáng thứ bảy ( Bắt đầu ngày  01/06/2009)
7h30: Tổ hợp xác suất lượng giác
GV Nguyễn Văn Nhân
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.