Báo cáo môn Biến Hình và xử lý ảnh
09/05/2009
Sáng thứ 7 ngày 30 tháng 05 năm 2009, các nhóm làm bài biến hình xử lý ảnh sẽ báo cáo tại phòng F208, bắt đầu lúc 7h30, thứ tự các nhóm báo cáo: 1, 2, 3, ....
Nếu nhóm nào vắng mặt sẽ bị 0 (không) điểm.
P.T.Bảo

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.