Thông báo (về bài giảng của GS Michel Waldschmidt)
15/04/2009

GS Michel Waldschmidt có upload các bài giảng của giáo sư sau mỗi buổi học môn lý thuyết trường hữu hạn tại trang web của giáo sư:
http://people.math.jussieu.fr/~miw/coursVietnam2009.html
Các học viên cao học Đại số vào địa chỉ trên để xem thông tin và download tài liệu.


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.