Quản lý học tập

 
Gặp gỡ Mùa hè
11/04/2009

Gặp gỡ Mùa hè

Summer Meeting


"Gặp gỡ Mùa hè" là một cuộc gặp mặt hằng năm do cựu sinh viên Khoa Toán-Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đang làm toán ở nước ngoài chủ trì, được tổ chức vào kì nghỉ hè tại Khoa Toán-Tin học ĐHKHTN TPHCM.

"Summer Meeting" is an annual mathematical meeting, has been organized primarily by alumni of the Faculty of Math & CS, Ho Chi Minh City University of Science, who are doing mathematics abroad.

Năm 2014 cuộc gặp gỡ lần đầu tiên được xem như là một hội nghị và nhận các báo cáo đóng góp.

In 2014 for the first time the meeting is considered a conference and invites contributed talks.
 


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.