Thay đổi trong chương trình đào tạo cao học Toán Giải tích từ Khóa 19 (2009)
07/04/2009
Kể từ Cao học Giải tích Khóa 19 tuyển sinh tháng 9 năm 2009, chương trình đào tạo cao học Giải tích có thay đổi quan trọng.

Học viên cao học sẽ có sự lựa chọn giữa 2 phương thức đào tạo. Theo Phương thức 1, học viên sẽ tốt nghiệp khi học đủ số tín chỉ, không làm luận văn. Theo Phương thức 2, học viên sẽ làm luận văn.

Theo Phương thức 1, học viên cần lấy 46 tín chỉ từ các môn chuyên ngành, trong đó có 22 tín chỉ (6 môn học) từ các môn bắt buộc, phần còn lại (khoảng 6 môn học) từ các môn tự chọn, không làm luận văn.

Theo Phương thức 2, học viên cần lấy 34 tín chỉ từ các môn chuyên ngành, trong đó có 14 tín chỉ (4 môn học) từ các môn bắt buộc, phần còn lại (khoảng 5 môn học) từ các môn tự chọn, và làm luận văn tương đương 12 tín chỉ.

Chương trình đào tạo sẽ kéo dài tối đa 2 năm. Mỗi học viên sẽ chọn việc thực hiện luận văn hay không chậm nhất là sau 18 tháng. Việc lựa chọn này phụ thuộc vào nguyện vọng của học viên, việc học viên có tìm được giáo viên hướng dẫn luận văn và đề tài luận văn hay không, và sự đồng ý của Bộ môn Giải tích.

XÂY DỰNG KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC PHƯƠNG THỨC I CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC

Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Tiểu luận*

A

Kiến thức chung

 

 

     

Triết học

 

 

     

Ngoại ngữ

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

46

I

Môn bắt buộc (không quá 50% phần B)

 

 

1

Phương pháp luận nghiên cứu Khoa học

2

 

2

Đại số tuyến tính nâng cao

3

1

3

Giải tích hàm nâng cao

3

1

4

Giải tích phức

3

1

5

Giải tích thực

3

1

6

Phương trình đạo hàm riêng

3

1

II

Môn tự chọn (ít nhất 150% phần B)

 

 

1

Bài toán ngược

3

1

2

Các môn thuộc các chuyên ngành khác của Khoa Toán

4

2

3

Giải tích hàm chuyên sâu

3

1

4

Giải tích phi tuyến

3

1

5

Giải tích phi tuyến nâng cao

3

1

6

Giải tích phức nâng cao

3

1

7

Giải tích số

3

1

8

Hệ luật bảo toàn Hyperbolic phi tuyến

3

1

9

Khôi phục tối ưu

3

1

10

Không gian vector tôpô

3

1

11

Lập trình tính toán

3

1

12

Lý thuyết hàm suy rộng và các ứng dụng

3

1

13

Lý thuyết hệ thống tuyến tính và điều khiển

3

1

14

Lý thuyết ổn định 1

3

1

15

Lý thuyết ổn định 2

3

1

16

Lý thuyết thế vị trong giải tích phức

3

1

17

Lý thuyết toán tử và hệ động lực tuyến tính

3

1

18

Phép tính biến phân

3

1

19

Phương pháp số giải phương trình vật lý toán

3

1

20

Phương trình toán lý nâng cao

3

1

21

Phương trình vi phân

3

1

22

Seminar giải tích (được lấy nhiều lần)

3

1

23

Tôpô nâng cao

3

1

(*) Bắt buộc các môn học đều phải có tiểu luận

 

XÂY DỰNG KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC PHƯƠNG THỨC II CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC

Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành*

A

Kiến thức chung

 

 

     

Triết học

 

 

     

Ngoại ngữ

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

34

I

Môn bắt buộc (không quá 50% phần B)

 

 

1

Phương pháp luận nghiên cứu Khoa học

2

 

2

Đại số tuyến tính nâng cao

3

1

3

Giải tích hàm nâng cao

3

1

4

Giải tích thực

3

1

II

Môn tự chọn (ít nhất 150% phần B)

 

 

1

Bài toán ngược

3

1

2

Các môn thuộc các chuyên ngành khác của Khoa Toán

4

2

3

Giải tích hàm chuyên sâu

3

1

4

Giải tích phi tuyến

3

1

5

Giải tích phi tuyến nâng cao

3

1

6

Giải tích phức

3

1

7

Giải tích phức nâng cao

3

1

8

Giải tích số

3

1

9

Hệ luật bảo toàn Hyperbolic phi tuyến

3

1

10

Khôi phục tối ưu

3

1

11

Không gian vector tôpô

3

1

12

Lập trình tính toán

3

1

13

Lý thuyết hàm suy rộng và các ứng dụng

3

1

14

Lý thuyết hệ thống tuyến tính và điều khiển

3

1

15

Lý thuyết ổn định 1

3

1

16

Lý thuyết ổn định 2

3

1

17

Lý thuyết thế vị trong giải tích phức

3

1

18

Lý thuyết toán tử và hệ động lực tuyến tính

3

1

19

Phép tính biến phân

3

1

20

Phương pháp số giải phương trình vật lý toán

3

1

21

Phương trình đạo hàm riêng

3

1

22

Phương trình toán lý nâng cao

3

1

23

Phương trình vi phân

3

1

24

Seminar giải tích (được lấy nhiều lần)

3

1

25

Tôpô nâng cao

3

1

C

Luận văn

12

(*) Phần thực hành: có thể là bài tập, thí nghiệm, thực hành, hay tiểu luận và phải đảm bảo tối thiểu là 30% thời lượng môn học.

 

 

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.