Thông báo học phí HK2 năm học 2008-2009
01/04/2009
Trường thông báo mức học phí HK2 năm học 2008-2009 và kế hoạch thu như sau:
I               MỨC HỌC PHÍ: thu theo tổng số tín chỉ học phí của các học phần sinh viên đăng ký học trong học kỳ.
·             Giai đoạn đào tạo khối kiến thức giáo dục đại cương: mức học phí là 45.000 đ/tín chỉ
·             Giai đoạn đào tạo khối kiến thức giáo dục chuyên ngành: mức học phí là 50.000 đ/tín chỉ
·             Sinh viên làm tiểu luận tốt nghiệp thu 1.200.000 đ/ sv
·             Sinh viên làm seminar tốt nghiệp thu 120.000 đ/tín chỉ.
II           THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THU HỌC PHÍ HK2
·           Sinh viên học cơ sở nội thành đóng học phí tại 227 Nguyễn Văn Cừ,Quận 5
Từ ngày 30/03/2009 đến 29/4/2009: thu học phí K.2007 tại phòng Tài vụ
Từ ngày 30/03/2009 đến 15/4/2009: thu học phí K.2006 tại phòng Đào tạo
Từ ngày 13/4/2009 đến 24/4/2009: thu học phí K.2005 tại phòng Đào tạo
Từ ngày 20/4/2009 đến 8/5/2009: thu học phí K.2004 trở về trước tại phòng Đào tạo.
·      Riêng sinh viên khóa 2008 học tại CS Linh Trung đóng học phí từ ngày 06/4/2009 đến 08/5/2009 tại phòng Tài vụ - CS Linh Trung.. Từ 06/4/2009 đến 16/4/2009.
Sinh viên nào chưa hoàn tất học phí sẽ bị xóa tên trong d/s thi học kỳ và xử lý theo qui chế.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.