Tài liệu môn học Lý thuyết trường hữu hạn -Updated ngày 05/05/2009
05/05/2009
Mời các học viên cao học Đại số khóa 18 và sinh viên tham gia lớp học "Lý thuyết trường hữu hạn " do GS. Michel Waldschmidt và PGS Bùi Xuân Hải giảng dạy vào địa chỉ sau để download bài giảng và các tài liệu có liên quan :
http://www.math.hcmuns.edu.vn/~algebra/michel_waldschmidt/

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.