Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Đào tạo đại học
Đào tạo đại học

Mỗi năm Khoa tuyển mới khoảng 300 sinh viên. Khoảng 30 sinh viên được chọn vào lớp Cử nhân tài năng, được học riêng. Trong 3 học kì đầu sinh viên học các lớp đại cương. Từ học kì thứ tư sinh viên chọn chuyên ngành. Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ cho sinh viên nhiều lựa chọn chuyên ngành và môn học. Một số sinh viên được làm luận văn tốt nghiệp, nhờ đó có kinh nghiệm nghiên cứu.

Đào tạo đại học của Khoa Toán-Tin học tuân thủ các quy định cấp trường. Các qui định này có trên
trang web của Phòng Đào tạo.


Chương trình đào tạo

Chương trình khung đào tạo được chia thành hai giai đoạn: Đại cương và Chuyên ngành. Trong mỗi giai đoạn Sinh viên cần phải tích lũy đủ số tín chỉ cần thiết. Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu để được xét tốt nghiệp là 140 tín chỉ, không bao gồm các tín chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

Chuyên ngành đào tạo

- Hướng Toán: bao gồm các chuyên ngành
Đại số, Giải tích,  Giải tích số, Tối ưu và hệ thống, Tài chính định lượng, Xác suất thống kê, Cơ học
-
Hướng Tin học: bao gồm các chuyên ngành Phương pháp toán trong tin học, Toán - Tin ứng dụng
-
Hướng Sư phạm: bao gồm các chuyên ngành Sư phạm toán, Sư phạm tin
- Hướng Tài chính:
bao gồm các chuyên ngành Toán tài chính, Tin tài chính

Một số Bộ môn có trang web với nhiều chi tiết hơn về chương trình đào tạo của chuyên ngành.

Mục tiêu đào tạo

a. Mục tiêu chung:

 • Đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao các ứng dụng Toán và Tin học trong các lĩnh vực Toán lý thuyết, Giảng dạy, Kinh tế, Tài chính, Kỹ thuật công nghệ.

 • Cung cấp nguồn nhân lực trong việc ứng dụng và giảng dạy Toán-Tin cho các cơ sở đào tạo, các công ty, các tổ chức tài chính bảo hiểm, các công ty phần mền, công ty kinh doanh ở phía Nam và trong khu vực.

 • Đào tạo lực lượng nghiên cứu chuyên sâu đạt trình độ được các trường đại học nước ngoài công nhận về Toán lý thuyết, Toán ứng dụng, Tin học.

 • Đóng vai trò chủ đạo trong việc đổi mới về giảng dạy và ứng dụng Toán Tin học vào các ngành kinh tế kỹ thuật. 
  b. Mục tiêu cụ thể/chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục  

 • Kỹ năng mềm: có khả năng làm việc nhóm, quản lý bản thân, định hướng cuộc sống, biết làm những việc có lợi cho mình, cho tập thể và cho môi trường sống của mình.

 • Khả năng giảng dạy và áp dụng kiến thức cơ sở: có tư duy logic, biết áp dụng các phương pháp suy nghĩ chặt chẽ để truyền đạt, phân tích và giải quyết các vấn đề.

 • Khả năng thiết lập (hay cải tiến) các mô hình và áp dụng vào thực tiễn: có khả năng suy nghĩ, điều chỉnh hay thiết lập, các cơ sở logic của các mô hình hiện có và có thể áp dụng các lý thuyết Toán học và tư duy logic để thực hiện việc thiết lập mô hình, cải tiến mô hình, cải tiến thuật giải để mô hình có thể phù hợp hơn với thực tiễn.

 • Khả năng nghiên cứu chuyên sâu về Toán-Tin học và ứng dụng Toán-Tin học: có khả năng nghiên cứu các vấn đề và giải quyết các vấn đề trong các bài báo khoa học mới.

 • Khả năng sử dụng công cụ và thông tin hỗ trợ: có khả năng sử dụng các công cụ và các thông tin để hỗ trợ giải quyết các vấn đề nghề nghiệp và vấn đề của bản thân.

 c. Cơ hội nghề nghiệp :

 • Giảng dạy: Có khả năng giảng dạy Toán hay Tin học cấp Phổ thông, Cao đẳng, Đại học.

 • Nghiên cứu: Làm việc ở các Viện, học Sau đại học về Toán, Tin học, Kinh tế, Tài chính,…. trong và ngoài nước.

 • Kỹ thuật: Có khả năng đặt mô hình cơ học và giải quyết vấn đề trên máy tính.

 • Kinh tế: Áp dụng Thống kê, Tối ưu vào việc quản lý kinh tế, Marketing, Phân tích thị trường.

 • Tài chính: Tham gia công tác dự báo, định phí, phân tích trong tài chính, Bảo hiểm.

 • Tin học: Lập trình viên, Kiểm thử phần mềm, Kỹ thuật viên tin học (IT), Mạng.

 • Sinh viên giỏi đạt tiêu chuẩn học sau đại học của các đại học nước ngoài.


Lớp Cử nhân tài năng

Lịch sử

 Khi các trường đại học tăng số lượng tuyển sinh lên (chỉ tiêu tuyển sinh của Khoa Toán - Tin học từ 35 tăng lên hơn 200), các phương pháp giảng dạy không thay đổi đồng bộ kịp thời. Lúc đó chúng tôi đã đề xuất thành lập một lớp nhỏ gồm các sinh viên xuất sắc (khoảng chừng 25 sinh viên) để có thể thử nghiệm các phương pháp giảng dạy tiên tiến, và từ đó có thể nhìn ra các thay đổi thích hợp cho hệ chính qui. Lớp Cử nhân Tài năng thử nghiệm được thành lập năm 1997.

Từ niên khoá 2002 - 2003, lớp Cử nhân Tài năng của Khoa Toán - Tin học chính thức được mở trong một đề án đào tạo chất lượng cao của Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chương trình học

Từ niên khoá 2002 - 2003 đến niên khoá 2005 - 2006 chương trình học của lớp Cử nhân Tài năng có nội dung gần như là chương trình chính qui, với vài thay đổi nhỏ trong danh sách các môn học bắt buộc chung và bắt buộc riêng cho các hướng đào tạo (sự sai biệt này khoảng chừng 25%). Sự khác biệt quan trọng giữa hai hệ đào tạo là thứ tự giảng dạy các môn học (các học phần Toán, Tin học được đưa thêm vào các học kỳ đầu, các học phần Xã hội và kiến thức đại cương được chuyển sang các học kỳ sau của hệ Cử nhân Tài năng), các giảng viên được chọn lọc dựa vào tiêu chí về nghiên cứu khoa học của giảng viên.

Từ niên khoá 2005 - 2006 cả hai hệ Cử nhân Tài năng và Cử nhân Chính qui đều học chung một chương trình và cùng thứ tự các môn học theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bắt đầu từ niên khóa 2008 - 2009 cả hai hệ Cử nhân Tài năng và Cử nhân Chính qui đều thi chung một một đề thi cho tất cả các môn. Sự khác biệt giữa hai hệ giờ đây chỉ còn tiêu chí chọn giảng viên của hệ Cử nhân Tài năng vẫn chú trọng về chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên, vì thế lớp Cử nhân Tài năng tuy học cùng một chương trình với hệ Chính qui, nhưng có các bài giảng chuyên sâu và có kiến thức cập nhật hơn. Do đó các sinh viên hệ Cử nhân Tài năng dễ dàng tham gia các chương trình hợp tác đào tạo với các giáo sư nước ngoài và sớm đi vào nghiên cứu khoa học. Hiện nay các sinh viên hệ Cử nhân Tài năng đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút sự quan tâm hợp tác của các giáo sư Việt kiều và nước ngoài.

Một số lợi thế khác của sinh viên hệ Cử nhân Tài năng

 Sinh viên hệ Cử nhân Tài năng được học riêng trong các lớp nhỏ khoảng 35 sinh viên với các giảng viên giỏi, và dễ áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến. Tuy nhiên từ niên khóa 2008 - 2009 thi chung đề với sinh viên Chính qui chứ không thi với đề thi khó hơn.

 Các sinh viên hệ Cử nhân Tài năng nếu hội đủ các tiêu chí sẽ được trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh cấp học bổng như các sinh viên hệ Chính qui. Ngoài ra tuỳ theo thành tích học tập sinh viên lớp Cử nhân Tài năng còn có cơ hội được cấp học bổng của Chương trình quốc gia phát triển toán học.

Sinh viên hệ Cử nhân Tài năng có nhiều lợi thế trong việc được chọn làm trợ giảng tại Khoa Toán - Tin học cũng như xin các chỗ dạy học hoặc nghiên cứu trong các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu khoa học và các công ty cần nhân lực được đào tạo tốt. Ngoài ra họ cũng có nhiều lợi thế trong việc xin các học bổng của các công ty và tổ chức tài trợ, cũng như học bổng đi du học nước ngoài.

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.