Lịch học Cao học Đảm bảo toán K18
24/03/2009

Thời khóa biểu
(Cao học Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán)


Thời gian học: 23/03/2009 - 29/05/2009.
Thi kết thúc: 08/06/2009 - 20/06/2009.

 

Môn học

Giảng viên

Khóa

Thời gian

Địa điểm

Các giải thuật tính toán đại số

TS. Nguyễn Văn Minh Mẫn

18

09:05 – 11:45

Thứ 7

 

Đại số máy tính

TS. Trần Nam Dũng

18

13:30 – 16:30

Thứ 3

Phòng E 202

Phương pháp nghiên cứu khoa học

PGS. Bùi Xuân Hải

18

17:30 – 20:30

Thứ 6

Phòng I 33


Ghi chú:


Môn Đại số máy tính bắt đầu từ tuần 30/03/2009.

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.