Lịch học cao học Giải tích K18 học phần III
12/03/2009

TRƯNG ĐI HC KHOA HC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN - TIN HỌC

 

Lịch học cao học

 

Khoá 18

Chuyên ngành Giải tích

Nhóm học phần III

Thời gian: 23/03/2009 đến 30/05/2009 (10 tuần): học chuyên môn, 08/06/2009 đến 20/06/2009: thi kết thúc học phần.


 1. Giải tích thực (bắt buộc). Giáo viên: Đặng Đức Trọng. Thời gian: Thứ hai, 8g00—11g00, Phòng I33.

 2. Giải tích phức (bắt buộc). Giáo viên: Nguyễn Công Tâm. Thời gian: Thứ ba, 8g00—11g00, Phòng I33.

 3. Phương pháp nghiên cứu khoa học (bắt buộc). Giáo viên: Bùi Xuân Hải.
  Thời gian: Thứ 6, 17g30—20g30. Phòng I33.

 4. Seminar Giải tích: Chuỗi thời gian (tự chọn). Giáo viên: Benoit Truong Van.
  Thời gian: 6/4—15/4/2009; chiều: 13g00—16g30, thứ bảy 11/4: 9g00—11g30. Phòng F207.

 5. Seminar Giải tích: Bài toán cân bằng và ứng dụng (tự chọn). Giáo viên: Nguyễn Văn Hiền, Jean-Jacques Strodiot, Nguyễn Thị Thu Vân.
  Thời gian: 6/4—15/4/2009: thứ 2, 4, 6; sáng: 8g00—9g30, 10g00—11g30;
  17/4—24/4/2007, thứ 2, 4, 6; sáng: 8g00—9g30, 10g00—11g30; chiều: 13g30—15g00. Phòng F207.

 

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.