Sinh viên cần biết
09/03/2009
Các em sinh viên lưu ý:
Khoa sẽ tiếp tục nhận hồ sơ Thông tin hướng nghiệp từ nay cho đến ngày 13/03/2009. Sau thời hạn trên, những em nào không nộp hoặc chưa bổ sung đầy đủ những giấy tờ cần thiết đính kèm (bảng điểm, chứng chỉ……) thì sẽ bị trừ vào điểm rèn luyện sau này.
                                                                                    Gv Khoa
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.