Lịch thi kết thúc học phần cao học
04/03/2009

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO HỌC
KHÓA 17, 18/2008 (Từ ngày 09/03/2009 đến 20/03/2009)
TẤT CẢ CÁC LỚP CAO HỌC THI TẠI NHÀ I THEO PHÒNG THI SAU:


Chuyên ngành
Khóa
Số HV
Môn thi
Ngày thi
Phòng thi
 
Ngành Toán
18
71
Giải tích hàm nâng cao
13 giờ 30 17/3
I42
18
71
Đại số tuyến tính nâng cao
13 giờ 30 09/3
I42
 
 
Đảm bảo TH cho MT
18
13
Đại số tính toán
Vấn đáp
 
18
13
Logic ứng dụng
13 giờ 30 12/3
I43
17
12
Các PP thống kê trong tin học
7 giờ 30 10/3
I42
17
12
Seminar chuyên đề
Vấn đáp
 
 
 
Xác suất thống kê
16
9
Thống kê nhiều chiều nâng cao
Vấn đáp
 
17
7
Phân tích chuỗi thời gian
7 giờ 30 10/3
I44
17
7
Các định lý giới hạn
7 giờ 30 12/3
I43
17
7
Thống kê tính toán
7 giờ 30 16/3
I43
 
 
Lý thuyết tối ưu
17
8
Giải tích hàm và Giải tích lồi
7 giờ 30 10/3
I42
17
8
Qui hoạch phi tuyến nâng cao
7 giờ 30 12/3
I43
17
8
Seminar chuyên đề
Seminar
 
18
4
Quy hoạch tuyến tính chuyên sâu
7 giờ 30 14/3
I43
18
4
Lý thuyết bài toán cực trị tổng quát
7 giờ 30 17/3
I43
 
Đại số
18
15
Đại số tính toán
Vấn đáp
 
17
20
Đại số giao hoán
7 giờ 30 09/3
I43
17
20
Đại số đồng điều
13 giờ 30 12/3
I42
 
Giải tích
17
9
Tối ưu lồi và không lồi
7 giờ 30 10/3
I44
17
9
Tối ưu tổ hợp
7 giờ 30 14/3
I43
17
2
Bài toán ngược (thi lại)
7 giờ 30 16/3
I43

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.