Thông báo điều tra hướng nghiệp
25/02/2009
Trong thời gian tới, Khoa Toán – Tin học sẽ chủ động tổ chức giới thiệu sinh viên tốt nghiệp cho các cơ sở tuyển dụng, đặc biệt là các cơ sở tuyển dụng do Cựu sinh viên Khoa Toán – Tin giới thiệu. Ngoài ra, Khoa cũng chuẩn bị cho việc thảo luận về nơi thực tập và đầu ra của sinh viên Khoa trong Đại hội Thành lập Hội Cựu sinh viên Khoa. Do đó Khoa đề nghị các sinh viên đang học năm 3,4 và các sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm thực hiện việc điều tra hướng nghiệp của Khoa như sau:
  • Phiếu điều tra hướng nghiệp để điền các chi tiết: download
  • Các sinh viên năm 3 chỉ cần gửi file Thông tin hướng nghiệp theo địa chỉ: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó (không kèm theo giấy tờ gì khác).
  • Các sinh viên năm 4 và sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm làm 2 việc như sau:
    • Gửi file Thông tin hướng nghiệp theo địa chỉ sau: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
    • Gửi bản khai Thông tin hướng nghiêp kèm tất cả các giấy tờ có liên quan (bản photo) để trong 1 túi hồ sơ có ghi chi tiết cá nhân bên ngoài và gửi cho cô Nguyễn Thị Kim Hướng, giáo vụ Khoa.
Một số chi tiết gợi ý xin tham khảo thêm: danh sách công việc download và danh sách kỹ năng  download.
Thời gian nộp phiếu:  Từ 23/02/2009 đến 07/03/2009.
 
                                                          
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.