Lịch học nhóm học phần III- Cao học Đại số khoá 18
12/03/2009

  • Học: 23/03-30/05/2009
  • Thi: 08/06 -20/06/2009
 

Stt

Tên môn học

Giảng viên

Ngày học

Thời gian

Địa điểm

1

Phương pháp NCKH

PGS.TS Bùi Xuân Hải

Thứ Sáu

17:30-20:30

 I 33

2

Lý thuyết trường hữu hạn

PGS.TS Bùi Xuân Hải-GS.TS Michel Waldschmidt

Thứ Hai

17:30-20:30

I 33

3

Lý thuyết vành

PGS.TS Bùi Xuân Hải

Thứ Tư

17:30-20:30

I 33

 


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.