Lịch học nhóm học phần VII- Cao học Đại số khoá 17
03/02/2009

-         Học: 23/03-30/05/2009
-         Thi: 08/06 -20/06/2009
 
Stt
Tên môn học
Giảng viên
Ngày học
Thời gian
Địa điểm
1
Đối đồng điều của nhóm
TS Nguyễn Viết Đông
Tối thứ 5
17:00-20:00
 
 

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.