Môn tự chọn mới: Nhập môn Phương pháp Phần tử hữu hạn ứng dụng
02/02/2009
Trong học kì 2, Tiến sĩ Trần Công Tôn (Bộ môn Giải tích) sẽ dạy môn tự chọn mới: Nhập môn Phương pháp Phần tử hữu hạn ứng dụng.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. Thông tin chung

 • Tên học phần: Nhập môn Phương pháp Phần tử hữu hạn ứng dụng

  • Tên tiếng Anh: Introductory Finite Element Method

 • Mã học phần: (PĐT sẽ gán mã sau)

 • Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành

 • Bộ môn – Khoa phụ trách: Toán-Tin học

 • Giảng viên phụ trách: Trần Công Tôn, Tiến sĩ, Khoa Toán-Tin học

 • Số tín chỉ: 2

 • Học phần:

  • Tự chọn: Giải tích, Giải tích số, Cơ học.

 • Điều kiện đăng ký học phần:

  • Học phần tiên quyết (các học phần SV phải đăng ký học trước và thi đạt): Giải tích 3 (Giải tích hàm nhiều biến); Đại số tuyến tính; Biết ngôn ngữ lập trình FORTRAN hoặc C++.

 1. Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong sinh viên cần quen thuộc với những chương trình dùng Phương pháp Phần tử hữu hạn trong FORTRAN hoặc C++ và ứng dụng chúng giải một số bài toán đơn giản.

 1. Tóm tắt nội dung học phần


 

 1. Nội dung chi tiết học phần

Thời gian học là 14 tuần, mỗi tuần 2 tiết. Tiến độ cho mỗi tuần như sau:

1. Bài toán biên thứ nhất của lí thuyết thế vị và lời giải lí thuyết. Dùng máy tính để vẽ các điểm tọa độ cách đều và cho các tọa độ đó vào một bảng.

 

2. Xấp xỉ nghiệm của bài toán biên thứ nhất. Vẽ các đoạn thẳng nối các đỉnh của các phần tử. Gán nhãn cho các đỉnh của đồ thị.

3. Lập danh sách các đỉnh của các phần tử vào một bảng. Gán nhãn cho các phần tử và các đỉnh của chúng trên một đồ thị.

 

4. Định nghĩa ma trận "stiffness". Tính tự động ma trận stiffness từ danh sách phần tử.

 

5. Thiết lập phương trình ma trận cho Phương pháp Phần tử hữu hạn. Phương pháp giải phương trình này (1)

 

6. Phương pháp giải phương trình này (2), tiếp tục.

 

7.Phương pháp giải phương trình này (2), tiếp tục.

8. Giải thích ý nghĩa nghiệm của phương trình ma trận. Lập danh sách nghiệm và vẽ chúng.

9. Vẽ nghiệm của bài toán có hình học đơn giản.

 

10. Phương pháp Phần tử hữu hạn cho các hình học phức tạp hơn.

11-14. Thực tập trên các ví dụ.

 1. Phương pháp dạy và học


 

 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập


 

 1. Tài liệu học tập, tham khảo

 1. Finite Element Method in Engineering Science (Paperback) by O.C Zienkiewicz, McGraw-Hill, London.

   


 


 


 

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.