Thông báo các nhóm làm đồ án môn LTUDM
06/01/2009
Hiện tại nếu còn nhóm nào làm đồ án môn LTUDM có thể nộp và vấn đáp vào lúc 13h ngày thứ bảy 10/01/2009 tại phòng E202.


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.