Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Nhân sự

Ban Chủ Nhiệm Khoa

 • Trưởng Khoa: TS. Huỳnh Quang Vũ

 • Phó Trưởng Khoa: ThS. Võ Đức Cẩm Hải

Cố Vấn Học Tập

 • ThS. Hà Văn Thảo

 • TS. Lê Văn Luyện

 • TS. Ông Thanh Hải

Văn phòng Khoa

 • Thư ký: Dương Tấn Tài

 • Trơ lý giáo vụ: Trần Thị Như Ý

 • Trợ lý CTSV: Nguyễn Hoàng Hải

Bộ môn Đại số

 • GS.TS. Bùi Xuân Hải (Trưởng bộ môn)
 • TS. Lê Văn Hợp (Phó trưởng bộ môn)
 • TS. Trần Ngọc Hội
 • TS. Nguyễn Văn Thìn
 • TS. Trịnh Thanh Đèo
 • TS. Lê Văn Luyện
 • TS. Mai Hoàng Biên
 • TS. Bùi Anh Tuấn
 • TS. Nguyễn Anh Thi
 • TS. Nguyễn Khánh Tùng
 • ThS. Nguyễn Hữu Trí Nhật
 • ThS. Phạm Thế Nhân
 • ThS. Nguyễn Kim Ngọc

Bộ môn Giải tích

 • TS. Huỳnh Quang Vũ (Trưởng bộ môn)
 • GS.TS. Dương Minh Đức
 • GS.TS. Đặng Đức Trọng
 • PGS.TS. Nguyễn Đình Phư
 • TS. Nguyễn Thành Long
 • TS. Nguyễn Thị Thu Vân
 • ThS. Nguyễn Vũ Huy
 • PGS.TS. Nguyễn Huy Tuấn
 • TS. Ông Thanh Hải
 • TS. Lý Kim Hà
 • TS. Bùi Lê Trọng Thanh
 • TS. Võ Hoàng Hưng

Bộ môn Tài chính và Định lượng

 • PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh (Trưởng bộ môn)
 • ThS. Phan Phúc Doãn
 • ThS. Phan Thị Phương
 • ThS. Nguyễn Hữu Toàn
Bộ môn Cơ học
 • TS. Trịnh Anh Ngọc (Trưởng bộ môn)
 • TS. Bùi Quốc Tính
 • TS. Vũ Đỗ Huy Cường
 • ThS. Bùi Xuân Thắng
 • ThS. Lê Văn Chánh

Bộ môn Xác suất thống kê

 • GS.TS. Đặng Đức Trọng (Trưởng bộ môn)
 • TS. Lê Thị Xuân Mai
 • TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc
 • TS. Chung Nhân Phú
 • ThS. Hoàng Văn Hà
 • ThS. Nguyễn Văn Thìn (B)
 • ThS. Nguyễn Thị Hiên
 • ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

 Bộ môn Ứng dụng tin học

 • PGS.TS. Phạm Thế Bảo (Trưởng bộ môn)
 • ThS. Nguyễn Hiền Lương (Phó trưởng bộ môn)
 • TS. Nguyễn Thanh Bình
 • TS. Trần Anh Tuấn (A)
 • ThS. Nguyễn Ngọc Long
 • ThS. Hà Văn Thảo
 • ThS. Võ Đức Cẩm Hải
 • ThS. Trần Anh Tuấn (B)
 • ThS. Nguyễn Đạt Thông
 • ThS. Nguyễn Trần Lan Anh

Bộ môn Tối ưu và Hệ thống

 • GS.TSKH. Phan Quốc Khánh (Trưởng bộ môn)
 • TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh
 • ThS. Nguyễn Văn Thùy
 • TS. Võ Sĩ Trọng Long
 • ThS. Cao Nghi Thục
 • TS. Nguyễn Minh Tùng

Bộ môn Giáo dục toán học

 • TS. Nguyễn Viết Đông (Trưởng bộ môn)
 • TS. Lê Bá Khánh Trình
 • TS. Trần Nam Dũng
 • ThS. Phan Nguyễn Ái Nhi
 • ThS. Đinh Thị Kim Liên
 • TS. Tạ Thị Nguyệt Nga
 • ThS. Trần Hương Thảo

Phòng máy tính

 • ThS. Võ Đức Cẩm Hải (Trưởng phòng)
 • Lê Thiện Đạt

Trung tâm Khoa học Toán học

 • Giám đốc: GS.TS. Đặng Đức Trọng
 • Phó giám đốc: PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.