Thông báo đặc biệt


Giới thiệu

 Địa chỉ của chúng tôi:

Khoa Toán -Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng F08-09, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 73089899
Trang web: http://www.math.hcmus.edu.vn

Địa chỉ bằng tiếng Anh:

Faculty of Mathematics and Computer Science
University of Science
Vietnam National University - Ho Chi Minh City
Room F08-09, 227 Nguyen Van Cu, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: (+84) (028) 73089899
Web: http://www.math.hcmus.edu.vn


Khoa hiện có khoảng 60 cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy các chuyên ngành Toán - Tin học.

Khoa có các bộ môn: Bộ môn Cơ học, Bộ môn Đại số, Bộ môn Giải tích, Bộ môn Tối ưu và Hệ thống, Bộ môn Ứng dụng tin học, Bộ môn Xác suất - Thống kê, Bộ môn Tài chính Định lượng, Bộ môn Giáo dục Toán học.

Biểu tượng của Khoa

 

Khoa Toán - Tin học nghiên cứu và chuyển giao tri thức ở mọi cấp bậc trong khả năng của mình, cung cấp nhân lực cho xã hội ở phạm vi địa phương, quốc gia, và quốc tế. Với truyền thống và vị trí thuộc một trường đại học khoa học ở một trung tâm kinh tế xã hội của đất nước, Khoa hướng tới duy trì vị trí là một đơn vị lớn về số lượng lẫn chất lượng trong đào tạo và nghiên cứu Toán - Tin học của quốc gia.

Năm 2018 Khoa Toán-Tin học đang đào tạo khoảng 1000 sinh viên ngành Toán, khoảng 140 học viên cao học, và khoảng 50 nghiên cứu sinh. Các ngành nghề phổ biến của cựu học viên gồm: nghiên cứu và giảng dạy ở các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng; giảng dạy ở các trường phổ thông, các trung tâm đào tạo; làm việc ở các công ty công nghệ, kinh doanh, tài chính, các cơ sở công nghiệp, các cơ quan quản lý, ... Vài năm gần đây một số cựu sinh viên bắt đầu tìm được việc làm tốt ở các cơ sở công nghiệp trong nước, ngoài môi trường học thuật nhưng dùng trình độ toán học cao, cả tới mức thạc sĩ, tiến sĩ. Trong thập kỉ qua hàng trăm cán bộ và cựu sinh viên của Khoa đã học tập và làm việc ở nhiều trung tâm khoa học của thế giới.

Khoa Toán - Tin học có các lĩnh vực nghiên cứu rộng, từ lý thuyết tới ứng dụng. Nghiên cứu ở Khoa vừa có tính tự do học thuật cao, vừa có truyền thống quan tâm tới nhu cầu của cộng đồng và gắn bó với đào tạo. Các thành tựu nghiên cứu ở Khoa thường xuyên được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín, báo cáo tại các hội nghị, ứng dụng vào giảng dạy và thực tiễn xã hội. Khoa có hàng chục bài báo quốc tế mỗi năm, nhiều đề tài khoa học từ cấp Trường tới cấp Nhà nước, và thường xuyên tổ chức các sự kiện, khóa học, hội thảo, hội nghị khoa học.

Vài nét lịch sử Khoa Toán - Tin học

Khoa Toán - Tin học là một trong những khoa có bề dày lịch sử của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối thập niên 1950 Đại học Khoa học Sài Gòn đã đào tạo chuyên ngành Toán, lúc đó còn có các giáo sư người Pháp giảng dạy. Luận án tiến sĩ Toán đầu tiên được trình tại đây  được ghi nhận là vào năm 1981. Đào tạo thạc sĩ bắt đầu vào khoảng năm 1990.

Một số tư liệu

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.