Thông báo đặc biệt
Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Giới thiệu

 Địa chỉ của chúng tôi:

Khoa Toán-Tin học
Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3835 8008
Trang web: http://www.math.hcmus.edu.vn

Địa chỉ bằng tiếng Anh:

Faculty of Mathematics and Computer Science
University of Science
Vietnam National University - Ho Chi Minh City
227 Nguyen Van Cu, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: (+84) (8) 3835 8008
Web: http://www.math.hcmus.edu.vn

 

Khoa Toán - Tin học là một trong những khoa có bề dày lịch sử của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa hiện có khoảng 70 cán bộ giảng dạy với 2 giáo sư và 8 phó giáo sư có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy các chuyên ngành về toán, toán tin ứng dụng và phương pháp toán trong tin học.

 Khoa Toán - Tin học đang thực hiện chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học. Cử nhân Toán - Tin học được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về toán và tin học để có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về toán và khoa học máy tính hoặc ứng dụng toán vào các lĩnh vực của khoa học công nghệ và đời sống.

 Chương trình đào tạo hướng tới việc rèn luyện cho sinh viên tư duy chính xác của toán học, tư duy thuật toán và phương pháp tiếp cận khoa học tới các vấn đề thực tế. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các môi trường giảng dạy, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh cần đến các kiến thức toán và tin học.

 Khoa có các bộ môn: Bộ môn Cơ học, Bộ môn Đại số, Bộ môn Giải tích, Bộ môn Tối ưu và Hệ thống, Bộ môn Ứng dụng tin học, Bộ môn Xác suất - Thống kê, Bộ môn Tài chính Định lượng, Bộ môn Giáo dục Toán học

Khoa Toán Tin học đào tạo 04 hướng: Toán, Tin học, Sư phạm, Tài chính định lượng. Các hướng này bao gồm 12 chuyên ngành: Đại số, Giải tích, Giải tích số, Toán kinh tế, Thống kê, Toán cơ, Phương pháp toán trong tin học, Toán Tin ứng dụng, Sư phạm Toán - Tin, Tài chính định lượng.
 

 • Hướng Toán:
  • Chuyên ngành Đại số, Giải tích thuộc lĩnh vực Toán lý thuyết truyền thống. Sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành nầy có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu và làm việc trong các trường, các viện nghiên cứu ….. 
  • Chuyên ngành Giải tích số, Toán kinh tế, Toán Cơ, Xác suất thống kê thuộc lĩnh vực Toán ứng dụng. Sinh viên tốt nghiệp và ứng dụng như các trung  tâm kinh tế, các cơ quan Thống kê, viện Cơ.
 • Hướng Tin học:
  • Chuyên ngành Phương pháp Toán trong Tin học thuộc lĩnh vực Toán Tin lý thuyết. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu Toán và Tin học trong các Trường, các viện nghiên cứu ứng dụng Tin học.
  • Chuyên ngành Toán Tin ứng dụng thuộc lĩnh vực ứng dụng Tin học. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thể tham gia giảng dạy Tin học trong các Trường, các trung tâm dịch vụ, đặc biệt có thể làm lập trình viên cho các công ty phần mềm cũng như cho các đơn vị ứng dụng tin học.
 • Hướng Sư phạm: Chuyên ngành Sư phạm Toán - Tin đào tạo ra các giảng viên có thể giảng dạy Toán (chuyên ngành Sự phạm Toán) va giảng dạy về Tin học (chuyên ngành Sư phạm Tin) cho các trường phổ thông, cao đẳng, đaị học.
 • Hướng Tài chính định lượng: gồm hai chuyên ngànhToán Tài chính và Tin Tài chính đào tạo ra các chuyên gia tài chính có thể làm việc về quản lý rủi ro, định giá quyền chọn (chứng khoán), định phí bảo hiểm… Có thể làm việc tại các ngân hàng, quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính.


Poster tuyển sinh

Vài nét lịch sử Khoa Toán-Tin học

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.