Báo cáo và kiểm tra phần thực hành môn phân tích xử lý ảnh
29/12/2008
Báo cáo và kiểm tra phần thực hành môn phân tích xử lý ảnh sẽ dời về sáng ngày 13/01/2009, bắt đầu lúc 7h30 tại E202.
Lý do: vì giáo viên có việc bận.
PTBẢO  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.