Seminar Phương trình đạo hàm riêng (4/12)
01/12/2019

Seminar Phương trình đạo hàm riêng

Chiều thứ 4, 4/12/2019.

Địa điểm: E 202B, CS Nguyễn Văn Cừ.

 

 

Báo cáo 1: Calderon-Zygmund theory for nonlinear PDEs and applications

 

Thời gian: 14g00 – 15g00

Speaker: Prof. Tuoc Phan (University of Tennessee – Knoxville, US)

 

 

Báo cáo 2: Well-posedness of a fractional degenerate forward-backward problem 

Thời gian: 15g00 – 16g00

Speaker: Prof. Tan Do (Vietnamese-German University, Vietnam)

Tóm tắt các báo cáo


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.