Thực Tập Đồ Án Thực Tế
10/11/2008
Bắt đầu học kỳ sau, khoa Toán - tin học mở học phần "Thực Tập Đồ Án Thực Tế" giúp các bạn sinh có cơ hội nắm bắt được các kiến thức thực tế từ các công ty: tin học, trường học, kinh doanh, bảo hiểm, ...
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.