Tuyển dụng software developer và software engineer
22/11/2019
Khoa Toán - Tin học nhận được thông tin tuyển dụng từ một đối tác liên quan với Viện Công nghệ CIRTech, ĐH Hutech trong hai miêu tả đính kèm: software developer, software engineer.

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.