Quản lý học tập

 
Chương trình Học bổng VNPT dành cho sinh viên Khoa Toán - Tin học
21/11/2019

Chương trình Học bổng VNPT dành cho sinh viên Khoa Toán - Tin học

Tập đoàn VNPT (VNPT-IT KV2) dự kiến tài trợ cấp học bổng “Sinh viên tài năng VNPT” cho 10-20 sinh viên các Khoa CNTT và Toán - Tin học của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM, năm 3-4 cho niên khóa 2019-2020, có thành tích học tập tốt, mong muốn tham gia chương trình và cam kết làm việc tại VNPT sau khi tốt nghiệp. Đây là một cơ hội tốt cho sinh viên của Khoa Toán - Tin học. Sinh viên muốn tham gia chương trình đăng kí ở Văn phòng khoa. Thông tin chi tiết xem văn bản sau:
https://drive.google.com/file/d/1_uIuqsXpKcGtqzw5pQ3h11-0ltAxf7VX/view?usp=sharing

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.