Kính mời quý thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học các sinh viên quan tâm sắp xếp thời gian đến tham dự buổi seminar Lý thuyết Tối ưu với nội dung sau:

Báo cáo : Stability of Efficient Solutions to Set Optimization Problems.

 Người trình bày: Đinh Vinh Hiển (Đại học Công nghiệp Thực Phẩm)
    Thời gian: Chủ nhật - 27.10.2019 - 09h30
    Địa điểm: phòng F302 - ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TpHCM

Abstract In this talk, we focus our attention on stability of efficient solutions to set optimization problems. First, we introduce the concepts of set optimization problems and their solutions based on set less order relations in the image space. Next, the external and internal stability of efficient solutions to such problems are investigated. Namely, limit of a converging net of efficient solutions to perturbed problems is a solution to the original problem. Conversely, any given solution to the original problem, we can express it as a limit of a net of efficient solutions to perturbed problems. Our results are new or improve the existing ones in the litterature.