Thông báo học bổng khoa Toán - Tin học (cập nhật lại)
06/11/2008

Quỹ phát triển đào tạo, Khoa Toán - Tin học hiện có 11 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng) trao cho các sinh viên, bao gồm

  • 06 suất học bổng của Công ty Unisoft
  • 04 suất học bổng của Trung tâm Thăng Long
  • 01 suất học bổng Nguyễn Thế Học

Đối tượng xét cấp học bổng: Các sinh viên có hoàn cảnh khó khăncó điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên (dựa theo bảng điểm từ phòng đào tạo). Ưu tiên xét tuyển những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Các sinh viên thuộc đối tượng trên có thể download hồ sơ xin học bổng ở đây và nộp hồ sơ cho TS. Phạm Hoàng Quân (thông qua giáo vụ khoa Toán - Tin học).

Hạn chót nhận hồ sơ: ngày 14/11/2008. 

KHOA TOÁN - TIN HỌC

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.