Các môn tự chọn mới cho Cao học Giải tích
24/11/2008

Các môn tự chọn mới cho Cao học Giải tích


Bộ Môn Giải tích dự kiến mở bốn môn học tự chọn mới cho hệ Cao học như sau:

 

 • Seminar Giải tích.
  Giảng viên: PGS Đặng Đức Trọng.
  Môn học này mở cho Cao học Giải tích Khóa 17, học phần VI.
  Thời gian học như dự kiến của Khóa học:
  08/12/2008 đến 16/01/2009 (6 tuần) : học chuyên môn
  19/01/2009 đến 30/01/2009: Nghỉ Tết Nguyên Đán
  02/02/2009 đến 27/02/2009 (4 tuần): học chuyên môn
  09/03/2009 đến 20/03/2009: thi kết thúc học phần

 • Seminar Giải tích: Tối ưu tổ hợp: Mô hình, Phương pháp và Phần mềm.
  Giảng viên: GS Lê Thị Hoài An, Đại học Paul Verlaine-Metz, Pháp.
  Môn học này mở cho Cao học Giải tích Khóa 18, học phần II.
  Thời gian học: 12/1/2009 – 18/1/2009
  Đề cương đính kèm.

 • Seminar Giải tích: Từ tối ưu lồi đến tối ưu không lồi.
  Giảng viên: GS Phạm Đình Tảo, INSA-Rouen, Pháp.
  Môn học này mở cho Cao học Giải tích Khóa 18, học phần II.
  Thời gian học: 12/1/2009 – 18/1/2009
  Đề cương đính kèm.

 • Seminar Giải tích: Giải tích Chuỗi thời gian.
  Giảng viên: GS Benoit Truong Van, Khoa Toán Kỹ thuật, Viện Quốc gia Khoa học Ứng dụng Toulouse, Pháp.
  Đây là môn tự chọn cho Học phần VI, Cao học khoá 17; và Học phần II, Cao học khóa 18.
  Thời gian học: sẽ là một trong hai khoảng thời gian sau: 16/02/2009 -- 01/03/2009 hoặc từ 23/02/2009 -- 08/03/2009.
  Đề cương.

 

Học viên đăng kí bằng cách cử một người (lớp trưởng chẳng hạn) đứng ra lập danh sách rồi gởi danh sách về cho Bộ môn Giải tích hoặc Phòng Sau đại học. Môn học phải có ít nhất 5 người đăng kí thì mới được mở.

  
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.