Danh sách các HP bị hủy HK1/2019-2020 (cập nhật 6/9)
06/09/2019
Thông tin ngày 06/09/2019
Do số lượng đăng ký giảm (còn 2 SV) nên học phần sau sẽ bị hủy
  • MTH10428 - Cơ học môi trường liên tục
Thông tin ngày 27/08/2019
Các học phần bên dưới bị hủy do số lượng đăng ký không đủ.
Sinh viên chủ động đăng ký bổ sung các học phần khác trong đợt hiệu chỉnh đăng ký học phần.

STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC
1 MTH10125 Kỹ thuật đánh giá lớp học
2 MTH10319 Lý thuyết mã hóa thông tin
3 MTH10429 Phương pháp phần tử hữu hạn
4 MTH10494 Lý thuyết hàm phức nhiều biến
5 MTH10507 Nhập môn lý thuyết tổ hợp
6 MTH10610 Giải tích sai phân hữu hạn
7 MTH10611 Lập trình symbolic cho các bài toán ứng dụng
8 MTH10614 Phương pháp biến phân trong Tối ưu
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.