Quản lý học tập

 
Danh sách sinh viên hệ cử nhân tài năng khóa 2017, 2018 năm học 2019-2020
21/08/2019
Căn cứ qui chế đào tạo hệ Cử nhân tài năng và nguyện vọng của sinh viên, Khoa Toán - Tin học đưa ra danh sách các sinh viên hệ Cử nhân tài năng Khóa 2018 và Khóa 2017 năm học 2019-2020.

MaSV HoLot Ten
18110002 Nguyễn Quang Đạt
18110004 Nguyễn Đức Vũ Duy
18110009 Chu Thị Bảo Ngọc
18110010 Trần Minh Nguyên
18110013 Nguyễn Duy Thanh
18110014 Nguyễn Phú Thành
18110018 Nguyễn Thị Thùy Trang
18110027 Nguyễn Lê Minh Triết
18110029 Đỗ Hoàng Việt
18110062 Trần Hùynh Châu
18110095 Nguyễn Minh Hoàng
18110098 Trần Minh Huấn
18110103 Đinh Anh Huy
18110119 Trần Võ Anh Khoa
18110147 Hồ Thảo Ly
18110151 Nguyễn Bạch Ngọc My
18110154 Phạm Đình Nam
18110171 Vũ Thiện Nhân
18110180 Phan Trường Phi
18110181 Trần Tấn Phong
18110211 Nguyễn Đức Thắng
18110223 Vương Ngọc Hương Thảo
18110234 Nguyễn Đạt Thực

MaSV HoLot Ten
1711009 Đào Thị Minh
1711015 Nguyễn Trung Nghĩa
1711019 Lưu Quang Hải Sơn
1711021 Phạm Quốc Thắng
1711028 Ngô Huỳnh Đoan Trang
1711032 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên
1711034 Huỳnh Thanh Vinh
1711042 Nguyễn Trần Hữu Thịnh
1711044 Phạm Hoàng Nguyên Hiền
1711078 Bồ Quang Đông
1711102 Nguyễn Thị Như Hằng
1711115 Đặng Khải Hoàn
1711125 Nguyễn Minh Huy
1711127 Nguyễn Từ Huy
1711130 Lê Phú Nhật Huỳnh
1711135 Lê Huy Khiêm
1711198 Võ Thị Ý Nhi
1711199 Vũ Ái Nhi
1711214 Trịnh Hồng Phúc
1711221 Lê Minh Quang
1711230 Nguyễn Thụy Nguyệt Quỳnh
1711231 Tống Lương Hương Quỳnh
1711250 Vũ Thi Thi
1711260 Hồ Nguyễn Huyền Thư
1711266 Nguyễn Thị Thanh Thúy 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.