Thời khóa biểu các môn chuyên ngành HK1/2019-2020 có phòng học (cập nhật 30/08)
30/08/2019
Thời khóa biểu chi tiết (cập nhật ngày 30/08).

Các môn có sự thay đổi về lịch học được tô nền vàng.
Đề nghị sinh viên theo dõi thời khóa biểu, đối chiếu với thông tin trên Portal để lựa chọn môn học phù hợp.

Chú ý: Các môn chuyên ngành học ở cơ sở Nguyễn Văn Cừ (một số môn học ở cơ sở LT nằm riêng 1 sheet)
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.