Quản lý học tập

 
Tuyển dụng Giảng viên Toán ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM
12/08/2019
Bộ môn Toán ứng dụng, Khoa Khoa học ứng dụng, Đại Học Bách Khoa-ĐHQG HCM thông báo tuyển dụng 2 giảng viên như trong thông báo sau:

http://fas.hcmut.edu.vn/job/item/5cf6704ac61b2def1935424e

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.